Informacje

Bełchatowskie Targi Edukacyjne z udziałem Policji

Przedstawiciele bełchatowskiej Policji podczas XV bełchatowskich Targów Edukacyjnych zachęcali młodzież szkół ponadgimnazjalnych do policyjnej służby..

29 marca 2017 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 4 przy ulicy Czaplinieckiej  w Bełchatowie, odbyły się Bełchatowskie Targi Edukacyjne, które są skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich osób zainteresowanych dalszym kształceniem, zdobywaniem zawodu i podniesieniem swoich dotychczasowych kwalifikacji zawodowych. Odwiedzającej Targi młodzieży i uczniom szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego oferty edukacyjne prezentowały uczelnie wyższe, szkoły policealne, a także ośrodki doradztwa zawodowego. Wśród ponad 20 wystawców z terenu całej Polski, podobnie jak w latach poprzednich, nie zabrakło także policji. Stoisko policyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem. Reprezentanci Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie informowali zainteresowanych podjęciem służby w policji o przebiegu procedury rekrutacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom. Funkcjonariusze oprócz informowania zainteresowanych  o kryteriach doboru do służby oraz przebiegu i sposobach kształcenia policjantów, prezentowali też elementy umundurowania taktycznego i sprzętu policyjnego, które cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Młodzi mieszkańcy naszego powiatu mieli też okazję wysłuchać informacji o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz o programie „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Na spotkaniu obecny był dzielnicowy rewiru 10 KPP w Bełchatowie, asp.szt. Janusz Sławiński, który  opowiadał o służbie i roli dzielnicowego, który jest ważnym ogniwem w kontakcie społeczeństwa z policją. Informował  zainteresowanych w jaki sposób można nawiązać kontakt ze swoim dzielnicowym.