Informacje

Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego z udziałem Policji

Bezpieczeństwo w Internecie, cyberprzestępczość, oszustwa w obrocie gospodarczym dokonywane za pośrednictwem Internetu oraz zagrożenia i skutki dla osób prowadzących działalność gospodarczą to zagadnienia, które na przykładach z „życia wzietych” omówili policjanci - asp. Łukasz Pawełoszek – funkcjonariusz Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz sierż. szt. Marek Rośniak – funkcjonariusz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

6 i 7 kwietnia 2017 roku w hali widowiskowo – sportowej w Bełchatowie odbyło się II Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego. W wydarzeniu wzięli udział wystawcy i przedstawiciele firm przede wszystkim z terenu powiatu bełchatowskiego oraz delegacje z partnerskich miast i powiatów. Partnerem II FGPB była także Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, którą reprezentowali insp. Karol Mielczarek – Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie wraz z I Zastępcą mł. insp. Tomaszem Jędrzejczykiem oraz prelegenci - sierż. szt. Marek Rośniak – funkcjonariusz Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie i asp. Łukasz Pawełoszek – funkcjonariusz Biura do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Policjanci omówili zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa w Internecie oraz oszustw w obrocie gospodarczym dokonywanych za pomocą Internetu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie sierż. szt. Marka Rośniaka, który od ponad 4 lat zajmuje się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, a w szczególności cyberprzestępczości. Przedstawił on „modus operandi” działania sprawców bazując na przykładach prowadzonych postępowań, gdzie ofiarami byli właściciele firm z naszego powiatu. W swoim wystąpieniu odniósł się do przykładowych, często powtarzających się przestępstw dotyczących m.in. wyłudzania opłat za zamieszczanie danych firmy w ogólnodostępnych rejestrach, wyłudzania towarów czy usług przy wykorzystaniu podrobionych dokumentów przesyłanych elektronicznie, często przy użyciu danych faktycznie istniejącego innego podmiotu gospodarczego. Uczestnicy Forum mogli się dowiedzieć także o konsekwencjach wykorzystywania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą nielegalnego oprogramowania. Szybki rozwój nowoczesnych technologii spowodował powstanie nowych zagrożeń i nowych rodzajów przestępczości. Obecnie wyspecjalizowane grupy przestępcze oraz pojedynczy przestępcy wykorzystują między innymi Internet, jako narzędzie do popełnienia przestępstw, które często mają charakter międzynarodowy. Dlatego tak ważne jest identyfikowanie i zwalczanie cyberprzestępstw, współpraca na szczeblu krajowym i międzynarodowym z instytucjami państwowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym w zakresie metod i form przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni. O bezpieczeństwie w Internecie – zagrożeniach i skutkach dla osób prowadzących działalność gospodarczą opowiadał asp. Łukasz Pawełoszek. W swoim wystąpieniu przedstawił zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internet ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą na przykładach „z życia wziętych” ze wskazaniem błędów i zaniedbań w tym obszarze skutkujących m.in. utratą baz danych lub dostępu do nich, jak np. szyfrowanie baz danych przez uruchomiony nieświadomie program. Policjant omówił także negatywne skutki finansowe spowodowane chociażby uzyskaniem bezprawnego dostępu do rachunków bankowych, co może skutkować np. przywłaszczeniem środków finansowych przez pracowników.

  • sierż. szt. Marek Rośniak podczas wystąpienia
  • sierż. szt. Marek Rośniak podczas wystąpienia
  • asp. Łukasz Pawełoszek podczas wystąpienia