Informacje

Bezpieczny senior na drodze - Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczercowie

28 września 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyły się po raz drugi w powiecie bełchatowskim Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla seniorów. W czasie spotkania każdy z uczestników otrzymał upominki w postaci elementów odblaskowych.

Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to element zainaugurowanej na początku września 2017 roku akcji informacyjno – edukacyjnej pod hasłem „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”. Organizatorem akcji jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Policja, partner akcji. Celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas spotkania m.in przypomniano obowiązujące zasady poruszania się w ruchu drogowym, wskazano na co należy zwracać uwagę przy korzystaniu z pojazdów, zaprezentowano przykłady właściwego stosowania elementów odblaskowych oraz zwrócono uwagę na zachodzące z wiekiem zmiany fizjologiczne oraz psychomotoryczne wpływające na percepcję i możliwość kierowania pojazdami.