Debata ewaluacyjna z seniorami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

Debata ewaluacyjna z seniorami

W poniedziałek 11 grudnia 2017 roku w PGE Gigantach Mocy odbyła się debata ewaluacyjna będąca podsumowaniem realizacji wniosków zgłoszonych podczas debaty społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która została przeprowadzona w marcu 2017 roku.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali członkowie klubu seniora „Bajka” z Bełchatowa. Zgromadzonych w Sali PGE Gigantów Mocy powitał asp. szt. Piotr Rokita, który wspólnie z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie – mł. insp. Tomaszem Jędrzejczykiem, omówił osiągnięte efekty i sposób realizacji zgłoszonych w marcu wniosków. Na początku spotkania Komendant wskazał, że na wniosek mieszkańców, dotyczący rozszerzenia funkcjonalności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, istnieje już możliwość dokonania opisu sytuacji oraz załączenia pliku multimedialnego. Ponadto odniósł się do problemu związanego z parkowaniem pojazdów w centrum miasta, informując, że na wniosek Policji zostały m.in. utworzone nowe miejsca parkingowe na os. Dolnośląskim.

W dalszej części debaty, nawiązując do zbliżającego się okresu świątecznego, Komendant poruszył kwestie związane z zakupem środków pirotechnicznych osobom niepełnoletnim, np. ich wnukom, wskazując jak wielkie zagrożenie płynie z nieumiejętnego odpalania fajerwerków. Ponadto seniorzy otrzymali cenne wskazówki, jak uchronić się przed włamywaczami, złodziejami i kieszonkowcami, którzy mogą wykorzystać świąteczne roztargnienie oraz oszustami coraz częściej podającymi się za pracowników gazowni, spółdzielni mieszkaniowych i innych instytucji. O wszelkich podejrzeniach co do wiarygodności osób, powinni informować właściwe służby.

Podczas debaty policjant Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją z bełchatowskiej komendy policji uświadamiał osoby starsze jak nie stać się ofiarą oszustów oraz omówił przykłady takich oszustw na konkretnych zdarzeniach, które miały miejsce na terenie powiatu bełchatowskiego. Policjant przypominał, że w relacjach z osobami nieznajomymi powinni być ostrożni. Uczulał, że obcych osób nie należy wpuszczać do domów, że nie można opowiadać im o swojej sytuacji rodzinnej, informować o własnych oszczędnościach i pod żadnym pozorem nie należy takim osobom przekazywać żadnych pieniędzy. Funkcjonariusz udzielił również rad, jak zachować się w sytuacji utraty dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy. Poinformował także w jaki sposób można zastrzec skradzione bądź utracone dokumenty oraz w jakich sytuacjach przypadki utraty dokumentów powinniśmy zgłaszać policji.

Na zakończenie debaty uczestnicy zgłosili kolejne wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa w mieście, które zostaną uwzględnione podczas planowania i organizacji codziennej służby. Natomiast Komendant kończąc spotkanie podkreślił, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa oraz życzył wszystkim wesołych świąt.