Informacje

Ilu bezdomnych mieszka w regionie bełchatowskim? Nocne liczenie już za nami.

Dzisiejszej nocy z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w całym kraju przeprowadzona została akcja liczenia bezdomnych. Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych jest realizowane co dwa lata. W te działania zaangażowali się również bełchatowscy policjanci.

Dzisiejszej nocy na terenie całego kraju liczono bezdomnych. Podobnie było i na terenie naszego miasta. Bełchatowscy policjanci, strażnicy miejscy i pracownicy socjali sprawdzali miejsca, w których zazwyczaj przebywają osoby dotknięte bezdomnością. Funkcjonariusze przeprowadzali ankiety, których wyniki pozwolą przybliżyć problem bezdomności. Jest to akcja prowadzona z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem takich działań jest poznanie skali zjawiska jakim jest bezdomność, wykazanie ile osób na terenie danego regionu pozostaje „bez dachu nad głową”, a wszystko po to aby móc właściwie pomagać i wypracować skuteczne sposoby pomocy bezdomnym. Mundurowi i pracownicy socjalni sprawdzili m.in. pustostany, garaże, schroniska, ogródki działkowe, altany oraz szpital.

Wiele osób nie korzysta ze schroniska i noclegowni ponieważ trudno jest im zaakceptować wszystkie warunki takiego pobytu, jak chociażby pozostawanie w trzeźwości. Dlatego liczenie bezdomnych odbywa się wówczas, kiedy niskie temperatury sprzyjają wychłodzeniom organizmu osób pozostających bez przysłowiowego „dachu nad głową”.