Bezpieczeństwo w Gminie Szczerców - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

Bezpieczeństwo w Gminie Szczerców

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie - mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, podczas społecznej konsultacji w Szczercowie, rozmawiał o ewentualnych sposobach zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa w związku z planami likwidacji Straży Gminnej.

W dniu 7 kwietnia 2016 roku, w Urzędzie Gminy w Szczercowie, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie wraz z kierownikiem Posterunku spotkali się z Wójtem Gminy oraz radnymi z Komisji Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego, by rozmawiać o szeroko pojętym poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Szczerców. Analizowano stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Omawiano występowanie zagrożeń związanych z przestępczością przeciwko mieniu, przestępczością narkotykową oraz w ruchu drogowym. Rozmowy dotyczyły też planowanej likwidacji Straży Gminnej. Z przekazanych przez samorządowców informacji wynika, że zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe mogłyby zostać przeznaczone na ufundowanie nowych etatów policyjnych, które w efekcie miałyby trafić do Posterunku Policji w Szczercowie. Rozwiązanie takie – fundowanie przez samorządy dodatkowych etatów policyjnych -  funkcjonuje na terenie wielu gmin i miast na terenie Polski. Jest sprawdzoną formą wpływania przez lokalne władze na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Opłacanie nowych etatów to większa liczba policjantów skierowanych bezpośrednio do działań na terenie danej miejscowości.