Informacje

Policjanci z nowymi projektami profilaktycznymi w bełchatowskich szkołach.

Nowy rok szkolny to również nowe wyzwania jakie stoją przed bełchatowskimi profilaktykami. "Przemoc a moc w szkole" oraz "W szponach nałogu" – to nowe projekty profilaktyczne, w ramach których policjanci rozpoczęli już spotkania z uczniami i ich rodzicami w bełchatowskich szkołach.

Projekty profilaktyczne "Przemoc a moc w szkole" oraz "W szponach nałogu" powstały we współpracy z Urzędem Miasta.

Pierwszy z nich "Przemoc a moc w szkole" to projekt skierowany do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Bełchatowa. Dotyczy on zachowań agresywnych i aktów przemocy wynikających z bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z alkoholem bądź środkami odurzającymi. Mundurowi, realizując zadania w ramach tego projektu, będą rozmawiać z dziećmi o szeroko rozumianej problematyce związanej z przemocą, z jaką uczniowie mogą spotkać się w swoim otoczeniu. Oprócz tych zagadnień nie zabraknie też wątków bezpieczeństwa na drodze i zagadnień związanych z zagrożeniami jakie niesie ze sobą sięganie po substancjie psychoaktywne. Każdy będzie miał też wtedy okazję założyć alko i narkogogle, specjalne okulary, które pokazują rozmyty obraz, jaki widzi osoba nietrzeźwa lub będąca pod wpływem narkotyków. Chętni będą również mogli przejść w goglach slalomem i przekonać się, że proste zadanie stanie się niewykonalne. Wszystko po to, aby przez takie pokazy przestrzec młodych przed ryzykownymi zachowaniami.

Drugi projekt "W szponach nałogu", którego tematyką jest uzależnienie od alkoholu i środków odurzających, skierowany jest do rodziców uczniów uczęszczających do klas 7,8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Bełchatowa. Bez wątpienia, każdy rodzic zrobi wszystko by ustrzec swoje dziecko przed alkoholem, narkotykami i dopalaczami. Rodzice odgrywają kluczową rolę w wychowaniu swoich pociech dlatego muszą mieć niezbędną wiedzę o uzależnieniach. Konieczna jest umiejętność rozpoznawania zachowań narkotykowych oraz właściwa reakcja kiedy pojawią się pierwsze niepokojące sytuacje, mogące świadczyć, że dziecko ma kontakt ze środkami odurzającymi. W ramach tego projektu bełchatowscy profilaktycy wyposażeni w specjalną walizkę edukacyjno-profilaktyczą zawierającą atrapy najbardziej popularnych narkotyków, będą spotykać się z rodzicami bełchatowskiej młodzieży. Będą z nimi rozmawiać między innymi o tym czym są narkotyki i dopalacze, jak je rozpoznać, a także jak przeciwdziałać i zapobiegać uzależnieniom.

Pierwsze spotkania z uczniami już za nami. W tym tygodniu policjanci przeprowadzili prelekcje w trzech szkołach: w Szkole Podstawowej nr 3, w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 12. Kolejne spotkania w ramach obu projektów policjanci będą planować na bieżąco.