Informacje

Bełchatowscy policjanci współorganizatorem konferencji o ryzykach ponowoczesności

Jak skuteczniej pomagać ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, egzystencjalnym, uzależnieniami i patologiami zastanawiali się w Bełchatowie uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wielowymiarowe Ryzyka Ponowoczesności. 20 września 2016 roku przy konferencyjnym stole obrad cenieni naukowcy spotkali się z niosącymi pomoc praktykami.

Tragiczne często konsekwencje społecznych, ekonomicznych i egzystencjalnych zmian zachodzących w Polsce dla rodziny, młodego pokolenia i całego społeczeństwa skupiły na kilka godzin uwagę kilkudziesięciu naukowców - cenionych ekspertów w swych dziedzinach oraz praktyków – policjantów, kuratorów, pedagogów, prawników i ekonomistów, przedsiębiorców, nauczycieli, studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, samorządowców i wolontariuszy organizacji pomocowych zebranych w bełchatowskiej rezydencji Dwór Polski na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wielowymiarowe Ryzyka Ponowoczesności. Konferencji przewodniczyli prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski i prof. dr hab. Adam Jaworski ze Społecznej Akademii Nauk oraz dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko. W konferencji uczestniczył insp. Dariusz Walichnowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi, insp. Karol Mielczarek – Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie oraz jego zastępca – mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk. Kilkunastu prelegentów różnych dyscyplin naukowych reprezentowało  uczelnie i instytucje z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Rezultatem wymiany wiedzy i doświadczenia między teoretykami i praktykami będzie publikacja książkowa wydana jeszcze w tym roku przez Społeczną Akademię Nauk. Wydarzenie zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie, Akademię Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk, Wydział w Bełchatowie SAN i Rezydencję Dwór Polski honorowymi patronatami objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Starosta Powiatu Bełchatowskiego, Prezydent Miasta Bełchatowa oraz Wójt Gminy Bełchatów.