Punkt kontroli autokarów - Komunikaty i apele - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Komunikaty i apele

Punkt kontroli autokarów

Wakacje to okres zorganizowanych wyjazdów na wycieczki, kolonie, różnego rodzaju obozy i zgrupowania. Każdy z uczestników wyjazdu powinien bezpiecznie dotrzeć do celu podróży. Aby tak się stało, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego bełchatowskiej komendy prowadzą kontrole autokarów świadczących usługi przewozowe.

Kontrole autokarów w okresie wakacyjnym będą przeprowadzane po wcześniejszym zgłoszeniu Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie (telefonicznie 44 635 52 37 lub 44 635 52 52).
Stałym punktem kontroli jest parking przed Hotelem Sport, każdego dnia (w ustalonym wcześniej terminie). Podczas kontroli będzie sprawdzany stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości kierowców.

Podobna procedura obowiązuje we wszystkich komendach miejskich i powiatowych woj. łódzkiego. Informacje konaktowe poniżej.

Przypominamy także, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu trzeźwości kierujący może w najbliższej komendzie zwrócić się o umożliwienie badania. Zdecydowanie odradzamy przyjazd kierując samochodem.... Zanim wsiądzesz za kierownicę i ruszysz w podróż bądż trzeźwy i wypoczęty.

Tutaj znajdziecie Państwo wykaz statycznych punktów kontroli autokarów funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.

1.Komenda Miejska Policji w Łodzi – stały punkt kontroli - w godz. 06:30-09:00 na parkingu przy Al. Unii Lubelskiej na wysokości kąpieliska „Fala”. Punkt funkcjonuje również w soboty, aż do odwołania, a także w miarę możliwości kontrole dokonywane są w miejscach zbiórek uczestników wyjazdu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – 042 665 25 10 w godz. 08:00–16:00 bądź - 42 665 25 00.

2.Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Tryb. - stały punkt kontroli – parking przed budynkiem Komendy Miejskiej przy ul. Szkolnej 30/38, czynny przez całą dobę po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod nr tel.: 44 647 94 62 całodobowo, bądź w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00 pod nr tel. 44 647 94 25.

3.Komenda Miejska Policji w Skierniewicach – stały punkt kontroli – parking przed budynkiem Komendy Miejskiej przy ul. Sobieskiego 69, czynny przez całą dobę. Zgłoszenia potrzeby kontroli autokarów należy umawiać telefonicznie w dni robocze pod nr tel.: 46 834 11 29 w godz. 6:00 - 22:00 i 46 834 11 88 po godz. 16:00
w pozostałe dni.

4.Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach - brak stałego punktu. Kontrole przeprowadzane są na bieżąco po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca pod nr tel.: 44 719 62 30, fax (44) 719 62 09.

5.Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu – stały punkt kontroli – parking przy budynku Komendy Powiatowej ul. Sikorskiego 2, czynny przez całą dobę po uprzednim zgłoszeniu co najmniej 1 dzień wcześniej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00 pod nr tel.: 43 827 77 40/41.

6.Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej - stały punkt kontroli zatoka parkingowa przy budynku Komendy Powiatowej ul. Kościuszki 23. Zgłoszenia na adres KPP w Rawie Mazowieckiej bądź fax: 46 814 28 64 lub te. 46 814 81 03 conajmniej 3 dni przed planowanym wyjazdem.

7.Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie - parking przy dworcu PKS ul. 1 Maja w godz. 06:00-22:00 po wcześniejszym zgłoszeniu wyjazdu autokaru pod nr tel.: 34 311 20 06.

8.Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - brak stałego punktu. Zainteresowani mogą zgłaszać termin
i miejsce wyjazdu, wówczas policjanci dokonają kontroli kierowcy i pojazdu. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub całodobowo poprzez dyżurnego KPP w Radomsku fax: 44 685 28 68.

9.Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu - stały punkt kontroli – parking przy dworcu PKS ul. Traugutta 53 w godz. 06:30-08:30 po wcześniejszym zgłoszeniu wyjazdu autokaru, a w szczególnych przypadkach o innym czasie po uzgodnieniu z Naczelnikiem WRD KPP w Wieluniu lub osobą upoważnioną. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 043 843 72 74, 043 843 72 48.

10.Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie - doraźny punkt kontroli - teren dworca PKS w Wieruszowie ul. Wrocławska 18. Potrzebę kontroli należy zgłaszać w godz. 7:30-15:30 do Wydziału Ruchu Drogowego tel. 62 783 24 48 /402 lub całodobowo do dyżurnego jednostki tel. 062 783 24 11.

11.Komenda Powiatowa Policji w Pabianice - stały punkt kontroli – parking przed budynkiem Komendy Powiatowej ul. Żeromskiego 18 w godz. 06:00-22:00 po wcześniejszym umówieniu pod nr tel.: 42 225 33 72.

12.Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach - brak stałego punktu. Kontrole będą odbywały się w miarę możliwości w miejscach i czasie wskazanym przez organizatora przed wyjazdem, po uprzednim poinformowaniu, co najmniej na 7 dni wcześniej pod nr tel.: 046 874 03 30.

13.Komenda Powiatowa Policji w Opocznie - brak stałego punktu, najczęściej parking obok basenu ul. Biernackiego. Zainteresowani mogą zgłaszać telefonicznie pod nr 44 754 61 38, 44 754 61 55 z 2 lub 3 dniowym wyprzedzeniem, wówczas wspólnie z naczelnikiem WRD KPP lub dyżurnym uzgadniają czas i miejsce kontroli.

14.Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu – brak stałego punktu.  Zainteresowani mogą zgłaszać telefonicznie pod nr 042 714 22 00/01 do Dyżurnego KPP w Zgierzu lub w Wydziale Ruchu Drogowego 042 714 22 5692, gdzie indywidualnie uzgadniane będzie miejsce i czas kontroli.

15.Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli - stały punkt kontroli – parking przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji przy ul. Długiej 30 po uprzednim telefonicznym  zgłoszeniu tel.: 043 824 43 21.

16.Komenda Powiatowa Policji w Kutnie - punkt kontroli parking przed Komendą Powiatową Policji w Kutnie ul. Toruńska 14. Zgłoszenia na takie zapotrzebowanie przyjmowane są telefonicznie w dni pracujące w godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: 24 253 22 25.

17.Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy - brak stałego punktu. Kontrole będą przeprowadzone po zgłoszeniu takiej potrzeby przez organizatora wyjazdu, w uzgodnionym na bieżąco terminie, tel.: 024 721 11 00 fax.: 024 721 11 49.

18.Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu - stały punkt kontroli - parking za Ratuszem Urzędu Miasta ul. Starorzecze. Kontrole autokarów odbywają się po uzgodnieniu z dyżurnym jednostki pod nr tel.: 046 830 95 25 lub 046 830 95 89.

19.Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz. - stały punkt kontroli – przy ulicy PCK, bez wskazania zakresu godzinowego. Kontrole odbywają się po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel.: 44 726 10 42 lub całodobowi pod nr tel. 44 726 10 00.

20.Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach -  stały punkt kontroli Poddębice ul.Targowa 22. Kontrole będą przeprowadzone po zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel.: 43 678 94 11 lub 43 678 94 04, w uzgodnionym na bieżąco terminie i miejscu.

21.Komenda Powiatowa Policji w Łasku - brak stałego punktu. Kontrole autokarów odbywają się po uzgodnieniu telefonicznym z Naczelnikiem WRD KPP w godz. 8:00-16:00 pod nr tel.: 43 675 69 57 bądź całodobowo z dyżurnym jednostki nr tel.: 43 675 69 11 co najmniej 2 dni wcześniej.