Sprawozdanie z konsultacji - 9 maj 2016 - Gmina Bełchatów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Gmina Bełchatów

Sprawozdanie z konsultacji - 9 maj 2016

9 maja 2016 roku w Kurnosie Drugim odbyły się konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz przestępstw związanych z wyłudzeniami pieniędzy.

W spotkaniu udział wzięli mi.in. sołtys Kurnosa Drugiego i Kurnosa Pierwszego oraz mieszkańcy w/w miejscowości. Dzielnicowy przedstawił obecnym sposoby i metody działania sprawców dokonujących oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta” oraz poinformował, w jaki sposób ustrzec się przed tego typu przestępstwami. Ponadto poinformował, by o wszelkich podejrzanych telefonach informować policję, w celu sprawdzenia prawdziwości uzyskanych informacji. Zebrani nie zgłaszali żadnych uwag ani wniosków dotyczących poruszanych tematów. Zadeklarowali, że o wszelkich niepokojących zachowaniach i działaniach będą niezwłocznie informować Policję.