Gmina Bełchatów

Sprawozdanie z konsultacji - 28 kwietnia 2016

28 kwietnia 2016 roku w szkole podstawowej w Dobiecinie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz przestępstw związanych z wyłudzeniami pieniędzy.

28 kwietnia 2016 roku w szkole podstawowej w Dobiecinie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz przestępstw związanych z wyłudzeniami pieniędzy. W spotkaniu udział wzięło dziewięcioro mieszkańców. Dzielnicowy przedstawił obecnym sposoby i metody działania sprawców dokonujących oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta” oraz poinformował, w jaki sposób ustrzec się przed tego typu przestępstwami. Ponadto poinformował, by o wszelkich podejrzanych telefonach informować policję, w celu sprawdzenia prawdziwości uzyskanych informacji. Zebrani nie zgłaszali żadnych uwag ani wniosków dotyczących poruszanych tematów.