Konsultacje społeczne 1 - 29 maj 2016 - Gmina Bełchatów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Gmina Bełchatów

Konsultacje społeczne 1 - 29 maj 2016

W okresie 01 – 29.02.2016 na terenie gminy Bełchatów przeprowadzono jedenaście konsultacji społecznych, w których udział wzięły 438 osoby.

Wśród uczestników byli m.in. dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, pedagodzy, mieszkańcy gminy, uczniowie, księża. Podczas trwania konsultacji uczestnicy nie zgłaszali uwag ani wniosków w związku z podjętym tematem tworzenia map zagrożeń. Zebrani wyrazili zainteresowanie podjętą tematyką oraz pozytywnie odnieśli się do stworzenia narzędzia w postaci map zagrożeń, które w istotny sposób mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa publicznego.