Sprawozdanie z konsultacji - 4 kwietnia 2016 - Gmina Kluki - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Gmina Kluki

Sprawozdanie z konsultacji - 4 kwietnia 2016

W dniu 4 kwietnia 2016 na terenie gminy Kluki, w m. Parzno przeprowadzono konsultacje społeczne, w których udział wzięło 10 osób.

Na spotkaniu obecni byli m.in. sołtys wsi Parzno, Strzyżewice, Osina, prezes OSP w Parznie, nauczyciele SP w Parznie, mieszkańcy wsi. Podczas konsultacji sołtys wsi Parzno zgłosił potrzebę przeprowadzania częstszych kontroli prędkości pojazdów na drodze w okolicy szkoły oraz przestrzegania poruszania się pojazdami ciężarowymi o DCM pow. 10t. Obecny na miejscu dzielnicowy poinformował, że informacja zostanie przekazana do Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie, ponadto miejsce zostanie objęte częstszymi patrolami z posterunku w Klukach. W trakcie konsultacji głos zabrał również nauczyciel ze szkoły podstawowej w Parznie, który wyraził chęć spotkań uczniów z policjantami, celem przeprowadzenia pogadanek na temat występujących zagrożeń. Funkcjonariusz będący na miejscu, poinformował, że w celu ustalenia spotkania należy się skontaktować z policjantami z miejscowego posterunku lub z Zespołem ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Bełchatowie, celem ustalenia terminu i tematu pogadanki.