Gmina Kluki

Sprawozdanie z konsultacji społecznych - 27 września 2016

27 września 2016 roku w Urzędzie Gminy w Klukach odbyły się konsultacje społeczne, podczas których policjanci przekazywali między innymi informacje dotyczące funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

27 września 2016 roku w Urzędzie Gminy w Klukach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagrożeń związanych z przestępczością przeciwko mieniu, przestępczością narkotykową oraz w ruchu drogowym. Ponadto szczegółowo omówiono funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, sposób dodawania zgłoszeń oraz ich realizacji po naniesieniu na mapę. W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby, m.in. przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury, GOPS, Komisji Infrastruktury, Oświaty i Sportu i in. W trakcie spotkania uczestnicy nie zgłaszali uwag ani wniosków dotyczących poruszanych tematów.