Sprawozdanie z konsultacji - 24 marca 2016 - Gmina Rusiec - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Gmina Rusiec

Sprawozdanie z konsultacji - 24 marca 2016

W dniu 24 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy Rusiec odbyły się konsultacje społeczne, w których udział wzięło 7 osób.

Uczestniczyli w niej m.in. radni gm. Rusiec, sołtys Dąbrowy Rusieckiej i Jastrzębic, policjanci. W trakcie spotkania przedstawiono następujące uwagi: a) radny gm. Rusiec zgłasza potrzebę zwiększenia częstotliwości   patrolowania okolic stadionu i „amfiteatru” oraz pizzerii przy ul. Piaskowej, gdzie gromadzi się młodzież, która zakłóca ład i porządek publiczny oraz spożywa alkohol; Stanowisko Policji: obecny na miejscu dzielnicowy poinformował, że wymienione miejsca są znane policjantom i regularnie kontrolowane. Nie mniej jednak uwaga ta zostanie ujęta w zadaniach miejscowych funkcjonariuszy.