Gmina Szczerców

Sprawozdanie z konsultacji - 7 kwietnia 2016

W dniu 7 kwietnia 2016 w Urzędzie Gminy w Szczercowie przeprowadzono konsultacje społeczne, w których udział wzięło 12 osób.

Na spotkaniu obecni byli m.in: wójt gm. Szczerców, radni z Komisji Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie – mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk. Przedmiotem spotkania była analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagrożeń związanych z przestępczością przeciwko mieniu, przestępczością narkotykową oraz w ruchu drogowym na terenie gminy Szczerców. Ponadto poruszono temat likwidacji Straży Gminnej,  na rzecz ufundowania nowych etatów policyjnych w Posterunku Policji w Szczercowie. W trakcie konsultacji żaden z uczestników nie zgłaszał wniosków ani uwag w przedmiotowym zagadnieniu.