Sprawozdanie z konsultacji - 31 marca 2016 - Gmina Szczerców - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Gmina Szczerców

Sprawozdanie z konsultacji - 31 marca 2016

W dniu 31 marca 2016 roku na terenie gminy Szczerców (w OSP Chabielice oraz w OSP Osiny) przeprowadzono dwie konsultacje społeczne, w których uczestniczyło 10 osób.

Wśród uczestników byli m.in.: sołtys m. Chabielice, sołtys m. Osiny oraz mieszkańcy w/w gmin. Tematem spotkań były zagrożenia związane z wyłudzeniami pieniędzy metodą „na wnuczka” i „na policjanta” oraz zagrożenia przestępstwami przeciwko mieniu. Podczas konsultacji omówiono sposób i metody działania sprawców oraz przekazano informacje jak nie paść ofiarą oszustów. W trakcie spotkania uczestnicy nie zgłaszali uwag i wniosków w przedmiotowym zagadnieniu, jednocześnie wykazali chęć pogłębiania wiedzy w podjętym temacie rozmów podczas kolejnych spotkań.