Sprawozdanie z konsultacji - 10 maj 2016 - Miasto Bełchatów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Miasto Bełchatów

Sprawozdanie z konsultacji - 10 maj 2016

10 maja 2016 roku w siedzibie GKS-u Bełchatów odbyły się konsultacje społeczne dotyczące poprawy bezpieczeństwa uczestników imprez masowych, w szczególności meczów piłki nożnej, rozgrywanych na stadionie GIEKSA ARENA.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie – mł. insp. Karol Mielczarek, Zastępca Komendanta Powiatowego – mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk,  Prezes Zarządu PGE GKS Bełchatów – Waldemar Sokół oraz Kierownik Klubu GKS Bełchatów – Mariusz Puchalski.  Podczas spotkania mł. insp. Karol Mielczarek przekazał na ręce Prezesa pismo, w którym zwrócił się o doświetlenie sektorów: C-10 do C-13 usytuowanych na trybunie zachodniej oraz o rozbudowę systemu monitorowania poprzez umieszczenie dodatkowej kamery nad w/w sektorami. Działania te zwiększyłyby jakość nagrań, umożliwiając tym samym bezbłędną identyfikację sprawców naruszeń prawa podczas trwających meczów. W ocenie Policji są to przedsięwzięcia, które zwiększą bezpieczeństwo uczestników, ale również skuteczność działania służb porządkowych.