Sprawozdanie z konsultacji - 23 maja 2016 - Miasto Bełchatów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Miasto Bełchatów

Sprawozdanie z konsultacji - 23 maja 2016

23 maja 2016 roku w bloku nr 201 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz przestępstw związanych z wyłudzeniami pieniędzy.

W spotkaniu wzięło udział dziewięcioro mieszkańców bloku. Dzielnicowy przedstawił obecnym sposoby i metody działania sprawców dokonujących oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta” oraz poinformował, w jaki sposób ustrzec się przed tego typu przestępstwami. Ponadto poruszono temat niszczenia mienia (malowanie ścian, dewastacja drzwi). Obecny na miejscu funkcjonariusz przypomniał, jak ważna jest szybka reakcja świadków na zdarzenie, która pozwala na odpowiednią reakcję policjantów, tym samym poinformował, by o wszelkich przejawach łamania prawa niezwłocznie informować policję. Zebrani nie zgłaszali żadnych uwag ani wniosków dotyczących poruszanych tematów.