Miasto Bełchatów

Sprawozdanie z konsultacji - 14 kwietnia 2016

W dniu 14 kwietnia 2016 roku w bloku nr 341 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, problemów dewastacji budynku, zakłóceń spokoju i porządku publicznego oraz przestępstw związanych z wyłudzeniami pieniędzy.

W spotkaniu wzięło udział szesnastu mieszkańców bloku. Dzielnicowy przedstawił obecnym sposoby i metody działania sprawców dokonujących oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta” oraz poinformował, w jaki sposób ustrzec się przed tego typu przestępstwami. Zebrani nie zgłaszali żadnych uwag ani wniosków dotyczących poruszanych tematów.