Miasto Bełchatów

Sprawozdanie z konsultacji - 13 kwietnia 2016

W dniu 13 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miasta w Bełchatowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące problematyki osób bezdomnych.

Udział w spotkaniu wzięli m.in. wiceprezydent miasta Bełchatowa, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie, przedstawiciele: Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Leczenia Uzależnień, stowarzyszenia abstynenckiego „Przyjaciel”, fundacji społecznej „Solidarni” oraz Urzędu Miasta. Podczas spotkania omówiono sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie Bełchatowa oraz sposoby pomocy w/w. W trakcie konsultacji Komendant zgłosił potrzebę utworzenia trzech grup roboczych, które na bieżąco monitorowałyby problematykę bezdomności, w szczególności sytuację osób po eksmisji. Ponadto działania grup roboczych skupiałyby się na bezpośrednim wsparciu osób bezdomnych oraz ich aktywizacji w celu „wyjścia” z bezdomności. W trakcie spotkania ustalono również, że kierownik noclegowni dokona aktualizacji baz danych osób bezdomnych, która będzie dostępna dla wszystkich służb, a dzielnicowy raz na dwa tygodnie będzie sprawdzać nowo przyjętych pod kątem poszukiwań. Podczas konsultacji podjęto również temat, stworzenia programu dotyczącego aktywizacji zawodowej osób bezdomnych, który w znacznym stopniu umożliwiłby pomoc w/w.