Miasto Bełchatów

Sprawozdanie z konsultacji - 12 lipca 2016

12 lipca 2016 roku w bloku nr 5 na os. Wolność w Bełchatowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz przestępstw związanych z wyłudzeniami pieniędzy.

12 lipca 2016 roku w bloku nr 5 na os. Wolność w Bełchatowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz przestępstw związanych z wyłudzeniami pieniędzy. W spotkaniu wzięło udział dwunastu mieszkańców bloku. Dzielnicowy przedstawił obecnym sposoby i metody działania sprawców dokonujących oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta” oraz poinformował, w jaki sposób ustrzec się przed tego typu przestępstwami. Ponadto poruszono temat niszczenia mienia (malowanie ścian, dewastacja drzwi). Zebrani nie zgłaszali żadnych uwag ani wniosków dotyczących poruszanych tematów. Jednocześnie zapewnili, że w przypadku zaistnienia podejrzanej sytuacji niezwłocznie zawiadomią jednostkę Policji.