Miasto Bełchatów

Sprawozdanie z konsultacji - 9 sierpnia 2016

9 sierpnia 2016 roku w bloku nr 134 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, zakłóceń spokoju i porządku publicznego oraz przestępstw związanych z wyłudzeniami pieniędzy.

W spotkaniu wzięło udział dziesięciu mieszkańców bloku. Dzielnicowy przedstawił obecnym sposoby i metody działania sprawców dokonujących oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta” oraz poinformował, w jaki sposób ustrzec się przed tego typu przestępstwami. Zebrani nie zgłaszali żadnych uwag ani wniosków dotyczących poruszanych tematów.