Twój dzielnicowy

Bełchatowscy policjanci debatowali z mieszkańcami powiatu

Poznać problemy mieszkańców, aby lepiej im służyć – myśl ta zainicjowała dwie debaty społeczne bełchatowskich policjantów z mieszkańcami powiatu bełchatowskiego. Najwięcej postulatów bełchatowian dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym i nowego narzędzia współpracy ze społecznością lokalną – Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W marcu 2017 roku bełchatowscy policjanci odbyli dwie debaty społeczne, omawiając istotne problemy mieszkańców, w tym te, które zostały zdiagnozowane dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W debatach Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie reprezentował I Zastępca mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk. Podczas debaty zorganizowanej w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie w dniu 15 marca 2017 roku uczestniczący w niej profesor Adam Jaworski -  reprezentujący tę uczelnię - postulował o poszerzenie kategorii zagrożeń w KMZB o zagrożenia dotyczące przemocy domowej oraz poszerzenie funkcjonalności tego nowego narzędzia (mapy zagrożeń bezpieczeństwa) o opis nanoszonego zagrożenia, np. konkretyzację miejsca stosowania przemocy, co ma uzasadnienie w przypadkach jej  występowania w rodzinach zamieszkujących budynki  wielorodzinne. Ponadto uczestnicy debaty wnieśli o kontynuację promocji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz programu „Mój dzielnicowy” w społeczności mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Zgłosili też narastający problem zagrożenia narkotykowego i od „dopalaczy” wśród małoletnich przy raczej niskiej skuteczności instytucjonalnej w zwalczaniu narkomanii i alkoholizmu, a także postulat działań na rzecz podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów prawnych przy krytycznej ocenie zaangażowania w działania pedagogizujące ze strony instytucji. Debatujący zgłosili też wniosek o podjęcie policyjnych działań przeciwko agresywnej młodzieży spożywającej alkohol i prawdopodobnie narkotyki w rejonie szkoły na osiedlu Przytorze w Bełchatowie. W trakcie obu marcowych debat policjanci podzielili się wiedzą o zagrożeniach manipulacją w Internecie, w tym w ramach gry „Niebieski Wieloryb”.

Podczas debaty w dniu 27 marca 2017 roku w bełchatowskich „Gigantach Mocy” mieszkańcy także wnieśli o wzbogacenie kategorii zagrożeń w KMZB o zagrożenia dotyczące przemocy domowej oraz zagrożenia powodowane przez rowerzystów. Ponadto podnieśli problem zagrożenia dla pieszych i rowerzystów poruszających się drogą z Łobudzic do Zelowa – brak poboczy skutkuje bowiem zajmowaniem przez pieszych pasa jezdni. Krytycznie ocenili też  jakość oświetlenia ulicznego w Bełchatowie po zmianie na ledowe oraz w Zelowie w rejonie przejścia przez ulicę Kościuszki w okolicy sklepu „Biedronka”. Ponadto uczestniczący w spotkaniu zgłosili policjantom zagrożenia związane z nieprawidłowym parkowaniem w Bełchatowie na osiedlu Dolnośląskim przy bloku numer 113 oraz w okolicy skrzyżowania ulicy Pabianickiej z ulica Cegielnianą, a także przekraczanie dozwolonej prędkości w strefie zamieszkania obejmującej teren osiedla Dolnośląskiego w Bełchatowie.

Wszystkie problemy podniesione podczas obu debat będą przedmiotem policyjnego badania i interwencji, a bełchatowscy policjanci już planują kolejne debaty społeczne z mieszkańcami powiatu dla których pełnią swą służbę.