Twój dzielnicowy

Policjanci i studenci razem przeciwko narkotykom i dopalaczom

Trwa intensywna kampania profilaktyczna prowadzona przez bełchatowskich policjantów i studentów resocjalizacji Społecznej Akademii Nauk wśród gimnazjalistów. Każdego dnia trwającego ponad miesiąc projektu funkcjonariusze i żacy odwiedzają kilka szkół, aby rozmawiać z uczniami, nauczycielami i rodzicami o zagrożeniach narkotykowych, ich tragicznych skutkach oraz możliwych formach zapobiegania nałogom i pomocy ich ofiarom.

W dniu 15 marca 2017 roku bełchatowscy policjanci i studenci Społecznej Akademii Nauk rozpoczęli kampanię profilaktyczną przeciwko narkotykom i dopalaczom pod hasłem „Superkampania – NIE dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia!”.

Pierwszym etapem wspólnego działania profilaktycznego bełchatowskich funkcjonariuszy oraz studentów i kadry dydaktycznej Społecznej Akademii Nauk Wydziału w Bełchatowie przy wsparciu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN i Kliniki Leczenia Uzależnień WOLEMD w Dubiu było seminarium naukowo-metodyczne dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz zainteresowanych rodziców przeprowadzone pierwszego dnia kampanii.

Kolejnym, trwającym ponad miesiąc, etapem są warsztaty profilaktyczne dla gimnazjalistów prowadzone przez studentów kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną bełchatowskiego wydziału Społecznej Akademii Nauk przy wsparciu policjantów Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, dzielnicowych Rewiru w Bełchatowie, funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Zelowie oraz z posterunków. Każdego dnia tego etapu kampanii trwającego od 16 marca do 17 kwietnia dwuosobowe zespoły studenckie wraz z policjantem odwiedzają gimnazja w powiecie bełchatowskim, by dzielić się wiedzą o uzależnieniach narkotykowych - ich zgubnych skutkach zdrowotnych, społecznych i konsekwencjach prawnych, podnosić umiejętności asertywnego odmawiania oraz propagować zdrowy tryb życia.

Akces przystąpienia do programu oprócz kilkudziesięciu gimnazjów złożyły także szkoły ponadgimnazjalne oraz podstawowe, więc niewykluczone, że policyjno-studencka kampania zostanie przedłużona.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wizyt bełchatowskich policjantów i studentów w szkołach powiatu bełchatowskiego w ramach prowadzonej pod honorowymi patronatami Starosty Bełchatowskiego, Prezydenta Miasta Bełchatowa, Burmistrza Zelowa oraz Wójtów Gmin Bełchatów, Drużbice, Kluki, Kleszczów, Szczerców i Rusiec kampanii profilaktycznej pod nazwą „Superkampania – NIE dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia!”.