Drużbice - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Drużbicach

 

 

Rejon służbowy nr 21 - dzielnicowy asp. Marcin JANECZEK

 

tel. 44 631 10 77, tel.kom. 516 438 911

adres emeil: dzielnicowy.druzbice21@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 21 rejonu należą miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Drużbice Kolonia, Drużbice, Głupice Parcela, Głupice, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kącik, Kępa, Kobyłki, Łęczyca, Marki, Nowa Wieś, Pieńki Głupickie, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wola Głupicka, Wola Rożniatowska, Wrzosy, Żbijowa

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 21 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach tj. przyległym boisku piłkarskim oraz w drewnianej altance spotyka się młodzież, która spożywa alkohol oraz zaśmieca teren przyległy do szkoły co narusza przepisy prawa oraz obowiązujące normy społeczne. Zakładany cel do osiągnięcia: całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia poprzez zawnioskowanie do dyrekcji ZSP o rozszerzenie monitoringu na teren przyległy do boiska oraz drewnianej altanki, bezwzględne reagowanie w trakcie obchodu na wszelkie naruszenia przepisów praw, objęcie sukcesywnym nadzorem wskazanego miejsca szczególnie w okresie wakacyjno - letnim.

 


 


 

Rejon służbowy nr 22 - dzielnicowy asp. szt. Grzegorz WARCHOLIŃSKI

 

tel. 44 631 10 77, tel. kom. 690 115 337

adres emeil: dzielnicowy.druzbice22@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 22 rejonu należą miejscowości: Brzezie, Chynów, Czarny Las, Depczyk, Gadki, Gręboszów, Helenów, Janówek, Józefów, Łazy, Patok, Podstoła, Rawicz Podlas, Rawicz, Skrajne, Wadlew, Wdowin Kolonia, Wdowin, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 22 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia: spożywanie alkoholu (najczęściej piwa) w miejscu objętym zakazem to jest w obrębie Stacji Paliw ORLEN w miejscowości Zwierzyniec 4, co narusza przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakładany cel do osiągnięcia - całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia, m.in. poprzez informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu w trakcie obchodu, motywowanie społeczności lokalnej do natychmiastowego powiadamiania Policji w przypadku zaobserwowania zachowań godzących w porządek prawny, mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości, oraz zmotywowanie właściciela Stacji Paliw i zatrudnionych w nim pracowników do stosownego reagowania na zachowania godzące w porządek prawny, oraz poinformowanie właściciela o możliwych skutkach prawnych w przypadku stwierdzenia zaistnienia wykroczeń. W przypadku braku efektów powyższych działań, bezwzględne reagowanie w trakcie obchodu na wykroczenie z art. 43' ust. 1 uwtpa, łącznie z możliwością zawnioskowania o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu.