Kleszczów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Kleszczów

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Kleszczowie

 

 Rejon służbowy nr 16 - dzielnicowy sierż. szt. Zbigniew Iglantowicz

 

tel. 44 731 31 16, tel. kom. 516 438 270

adres emeil:dzielnicowy.kleszczow16@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 16 rejonu należą miejscowości: Boczna, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dojazdowa, Gliniana, Główna, Grzybowa, Irysowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kaktusowa, Kalinowa, Krótka, Kwiatowa, Krokusowa, Leśna, Liliowa, Łączna, Malinowa, Miła, Milenijna, Niska, Ogrodowa, os. Przyjaźń, os. Zacisze, Osiedlowa, Polna, Południowa,  Poprzeczna, Poziomkowa, Różana, Słoneczna, Słonecznikowa, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Topolowa, Tulipanowa, Tylna, Urzędowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Wschodnia, Wspólna, Wysoka, Zielona, Źródlana

Plan działań priorytetowych rejon służbowy 16 w okresie od 1 styczna do 30 czerwca 2020 roku

Analiza zagrożeń wskazuje, że w miejscowości Kleszczów w szczególności przy Szkole Podstawowej na ul. Szkolnej dochodzi do naruszania przepisów ruchu drogowego w postaci przywożenia i odwożenia uczniów przez kierujących samochodami osobowymi nieprzestrzegających obowiązku zapinania im pasów bezpieczeństwa. Zakładany cel - Wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem. Wystąpienie do Szkoły Podstawowej w Kleszczowie o przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat obowiązkowego zapinania w czasie podroży pasów bezpieczeństwa oraz rozmowa na ten temat z rodzicami w czasie  wywiadówek. Objęcie częstszą kontrolą w służbie obchodowej i patrolowej ul. Szkolnej, gdzie dochodzi do niezgodnego z przepisami prawa o ruchu drogowym przewożenia dzieci bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i konsekwentne reagowanie na popełniane wykroczenia, spotkania profilaktyczne dzielnicowego z uczniami oraz rodzicami

  

Rejon służbowy nr 17 - dzielnicowy asp. Tomasz RETKE

 

tel. 44 731 31 16,tel. kom. 516 438 206

adrs emeil:dzielnicowy.kleszczow17@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 17 rejonu należą miejscowości: Adamów, Czyżów, Kolonia Wola Grzymalina, Łękińsko, Łuszczanowice,  Łuszczanowice Huby, Łuszczanowice Kolonia,  Wolica

Plan działań priorytetowych rejon służbowy nr 17 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku

Zdiagnozowanym problem jest to, że w miejscowości Łuszczanowice w rejonie sklepu spożywczego mieszczącego się przy ul. Złotej dochodzi do spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego. Do opisanych zdarzeń najczęściej dochodzi w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach porannych oraz w weekendy w godzinach wieczorowo nocnych. Mieszkańcy nie stosują się również do wykroczeń takich jak art 141 kw 145 kw art 51 kw art 140kw. Zakładany cel - wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem polegających w szczególności na spożywaniu alkoholu oraz innych form zakłócania ładu i porządku publicznego. Działania: Objęcie częstszą kontrolą w służbie obchodowej przedmiotowego rejonu służbowego, legitymowanie osób oraz stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia. Kontakt z Sołectwem Łuszczanowice oraz mieszkańcami, Kontakt z GKRPA w Kleszczowie.

 

Rejon służbowy nr 18 - dzielnicowy asp. szt. Jacek SADEK

 

tel. 44 731 31 16,tel. kom.  690 115 338

adres emeil: dzielnicowy.kleszczow18@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 18 rejonu należą miejscowości:Antoniówka, Biłgoraj, Bogumiłów, Dębina, Kamień, Kocielizna, Piaski, Rogowiec, teren Elektrowni Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Słok Młyn, Stefanowizna Żłobnica,  Żłobnica Wieś.

Plan działań priorytetowych rejon służbowy nr 18 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku

Analiza zagrożeń w rejonie służbowym wskazuje, że w miejscowości Żłobnica w ostatnim okresie czasu wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących popełnianych przez mieszkańców wykroczeń w postaci niestosowania się do przepisów art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzone będą działania mające na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem. Systematyczne przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami o konsekwencjach karnych niestosowania się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -na bieżąco do dnia 31.12.2020 roku. Objęcie częstszą kontrolą w służbie obchodowej i patrolowej terenu miejscowości Żłobnica w szczególności rejonu sklepu spożywczo-monopolowego, parków i placów zabaw i konsekwentne reagowanie na popełniane wykroczenia – na bieżąco do 31.12.2020 roku.