Kluki - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Klukach

 

 

Rejon służbowy nr 23, asp. Przemysław BURCHARD

 

tel. 44 631 50 07, tel.kom. 516 438 230

adres emeil: dzielnicowy.kluki23@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 23 rejonu należą miejscowości: Cisza, Imielnia, Kresy, Laski, Lesisko, Osina, Parzno, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 23 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym to zaśmiecanie terenu oraz spożywanie alkoholu w rejonie sklepu w Osina przez miejscową ludność. Są to informacje pochodzące m.in. z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zakładany cel do osiągnięcia - Wyeliminowanie bądź zminimalizowanie w/w zjawiska poprzez wzmożone kontrole okolic sklepu przez funkcjonariuszy z PP w Klukach, zwrócenie się do właścicieli sklepu z propozycją instalacji systemu monitorującego.

  

Rejon służbowy nr 24 - dzielnicowy asp. szt. Marcin WŁODARCZYK

 

tel. 44 631 50 07, tel. kom. 690-115-339

adres emeil: dzielnicowy.kluki24@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 24 rejonu należą miejscowości: Bożydar, Chmielowiec, Grobla, Huta Strzyżewice, Kawalce, KlukiL Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jesionowa, Klonowa,  osiedle Leśne, Plac Słoneczny, Spacerowa, Szkolna, Wspólna), Kolonia Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Niwisko, Nowy Janów, Podścichawa, Pólko, Sadulaki, Słupia, Smugi, Ścichawa, Teofilów, Trząs, Wierzchowiec, Zarzecze, Żar, Żelichów.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 24 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: w miejscowości Kaszewice w rejonie Szkoły Podstawowej znajduje się przystanek PKS starego typu (murowany, nie czynny), w rejonie którego grupuje się  młodzież, która zaśmieca, spożywa alkohol, używa słów wulgarnych. Zakładany cel do osiągnięcia - wyeliminowanie bądź zminimalizowanie występujących zjawisk poprzez wzmożone kontrole okolic obiektu przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Klukach.