Rusiec - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Ruścu

 

Rejon służbowy nr 19 - dzielnicowy mł. asp. Sofiane MELAINE

 

tel. 43 676 60 07, tel.kom. 516 438 126

adres emeil: dzielnicowy.rusiec19@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 19 rejonu należą miejscowości: Andrzejów, Antonina,  Błaś, Dębina, Jastrzębice, Kilińskiego, Koch, Korablew, Krasowa, Kuźnica, Leśniaki, Maliniec, Orzeł, Pawłów, Rusiec(ulice Dąbrowskiego, Dworcowa, Kilińskiego, Koniecpolskiego, Konopnicka, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Mickiewicza, Piaskowa, Polna, Południowa, Rybna Słoneczna Spacerowa, Świerczewskiego, Wieluńska, Zielona, Żeromskiego), Rusiec Kolonia, Sówki, Zagrodniki, Zalas, Żary.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 19 PP Rusiec w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku Zdiagnozowanym na podstawie KMZB zagrożeniem występującym cyklicznie w tym rejonie jest parkowanie pojazdów ciężarowych w miejscu niedozwolonym na ul. Wieluńskiej w Ruścu w ciągu drogi K74 przy zakładzie PAMAPOL SA. Zakładany cel w I półroczu 2020r to wyeliminowanie bądź ograniczenie występowania zagrożenia jakie stwarzają parkujące samochody ciężarowe. Proponowane działania; kontrole doraźne miejsca zagrożonego, współpraca z „Pamapol SA” w Ruścu, współpraca z GDDK i A w zakresie zmiany organizacji ruchu. 

Rejon służbowy nr 20 - dzielnicowy asp. szt. Roman PŁUCIENNIK

 

tel. 43 676 60 07, tel.kom. 516 438 009

adres emeil: dzielnicowy.rusiec20@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 20 rejonu należą miejscowości: Aleksandrów, Annolesie, Bolesławów, Dąbrowa Rusiecka, Dąbrówki Kobylańskie, Dęby Wolskie Kolonia, Dęby Wolskie, Fajnów, Janów, Kurówek Prądzewski, Mierzynów, Nowa Wola, Prądzew, Salomejów, Wincentów, Wola Wiązowa, Zakurowie.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 20 PP Rusiec w okresieod 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku

Zdiagnozowanym zagrożeniem (na podstawie informacji służbowych oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB) jest spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych na terenie Dąbrowy Rusieckiej, co ma miejsce szczególnie w okresie wioseny i lata. Zakładany cel na II półrocze 2020 roku to dążenie do trwałego wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem bądź jego znacznego ograniczenia w okolicach sklepu spożywczego, przystanku autobusowego i placu zabaw dla dzieci. Proponowane działania: kontrole doraźne miejsc zagrożonych, działania represyjne wobec sprawców wykroczeń oraz rozmowy z mieszkańcami.