Zelów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Zelowie


Rejon służbowy nr 12 – dzielnicowy st. asp. Łukasz Luba

tel. 47 8465 420, tel. kom. 516 438 175

adres email:dzielnicowy.zelow12@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do 12 rejonu należą ulice: Boczna, Bolesława Chrobrego, Chrapkiewicza, Kazimierza Wielkiego, Komeńskiego, Kościuszki, Kunickiego, Lubelska, Łąkowa, Mickiewicza, Mieszka I, Piotrkowska, Pl. Dąbrowskiego, Płocka, Południowa, Poznańska, Sienkiewicza, Sikorskiego, Sportowa, Szkolna, Św. Anny, Wąska, Władysława Łokietka, Zachodnia.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 12 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym -  głównym problemem występującym na tym terenie jest zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie ul. Poznańskiej oraz parkingu przyległego do tej ulicy przez gromadzącą się młodzież oraz kierujących nie stosujących się do zasad ruchu drogowego. Zakładany cel -  ograniczenie przypadkow zakłócania ładu i porządku publicznego oraz łamania zasad obowiązujacych w ruchu drogowym. Działania: Wzmożenie obchodu w miejscu i czasie występowania zjawiska. częste kontrole w rejonie ulicy Poznańskiej i parkingu przyległego. Bieżąca współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Zelowa oraz informowanie mieszkańców.

  

Rejon służbowy nr 13 – dzielnicowy asp. szt. Marcin ŚWIERCZYŃSKI

 

tel. 47 8465 429, tel. kom. 690 115 343

adres email:dzielnicowy.zelow13@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 13 rejonu należą ulice: Bujnowska, Bukowa, Cegielniana, Ceramiczna, Cmentarna, Dzielna, Górna, Grzybowa, Harcerska, Herbertowska, Jana Pawła II, Kątna, Kilińskiego, Kopernika, Krótka, Leśna, Leśne Działy, Leśniczówka, Marii Skłodowskiej-Curie, Nowy Rynek, Osiedle Płocka, Pabianicka, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Północna, Przejazd, Sosnowa, Wesoła, Wolności, Wrzosowa, Wschodnia, Złota, Zofii, Żeromskiego.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 13 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku

Z oceny zagrożeń rejonu służbowego nr II Zelowa wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie jest spożywanie alkoholuw rejonie os. Płocka w Zelowie (bloki 1,1,3).  Zakładany cel do osiągnięcia - zminimalizowanie ilości popełnianych wykroczeń, lczby osób spozywajacych alkohol na ławkach przed blokami. W tym celu będa prowadzone działania represyjno-prewencyjne, newralgiczne obszary będą monitorowanie w czasie bieżacej służby poprzez częste kontrole miejsc zagrożonych, a także utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami swojej dzielnicy oraz uświadamianie społeczności lokalnej o szczególnej roli reakcji obywateli na zmniejszanie zagrożenia, jakim jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 

Rejon służbowy nr 14 - dzielnicowy sierż. szt. Jakub Karpiński

tel. 47 8465 429, tel. kom. 516 438 199

adres email: dzielnicowy.zelow14@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 14 rejonu należą miejscowości: Bocianicha, Bominy, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Jamborek, Karczmy, Kociszew, Kolonia Grabostów, Kolonia Karczmy Kolonia Kociszew,  Kolonia Łobudzice, Kolonia Ostoja, Kuźnica, Łobudzice, Marszywiec, Mauryców, Ostoja, Pawłowa, Sromutka, Zabłoty, Zagłówki, Zelówek.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 14 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku

Z oceny zagrożeń rejonu służbowego wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie jest spożywanie alkoholu w miejscowości Łobudzice. Zakładany cel do osiągnięcia  -  zmniejszenie liczby osób spożyajacych alkohol w obrębie sklepu.newralgiczne obszary będą monitorowanie w Działania: w czasie bieżącej służby częste kontrole w obrębie sklepu, informowanie właścicieli sklepu oraz mieszkańców o zakazie spożywania alkoholu w obrębie sklepu,  utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami swojej dzielnicy oraz uświadamianie społeczności lokalnej o szczególnej roli reakcji obywateli na zmniejszanie zagrożenia, jakim jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 

Rejon służbowy nr 15 - dzielnicowy asp. szt. Jarosław WOŹNIAK

 

tel. 47 8465 420, tel. kom. 690 115 342

adres email:dzielnicowy.zelow15@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do 15 rejonu należą miejscowości: Chajczyny, Faustynów, Ignaców, Janów, Jawor, Kolonia Pożdżenice, Krześlów, Kurów, Kurówek, Łęki, Nowa Wola, Podlesie, Pożdżenice, Przecznia, Pszczółki, Pukawica, Sobki, Walewice, Wola Pszczółecka, Wygiełzów, Wypychów, Zalesie.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 15 w okresie od od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr IV gminy Zelów - spożywanie alkoholu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w mejscowości Pożdżenice, Ignaców oraz w rejonie OSP Kurów. Zakładany cel do osiągnięcia  - wyeliminowanie tych zjawisk poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami dzielnicy, zwiększenie częstotliwości kontroli newralgicznych miejsc na terenie rejonu, legitymowanie osób znajdujących się w pobliżu zagrożonych miejsc, współpraca z sołtysami i właścicielami sklepów w obrębie których występuje zdiagnozowane zagrożenie.