Zelów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Zelowie


Rejon służbowy nr 12 – dzielnicowy st. asp. Łukasz Luba

tel. 47 8465 420, tel. kom. 516 438 175

adres email:dzielnicowy.zelow12@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do 12 rejonu należą ulice: Boczna, Bolesława Chrobrego, Chrapkiewicza, Kazimierza Wielkiego, Komeńskiego, Kościuszki, Kunickiego, Lubelska, Łąkowa, Mickiewicza, Mieszka I, Piotrkowska, Pl. Dąbrowskiego, Płocka, Południowa, Poznańska, Sienkiewicza, Sikorskiego, Sportowa, Szkolna, Św. Anny, Wąska, Władysława Łokietka, Zachodnia.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 12 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym -  to popełnianie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu, zakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie ulic Piotrkowskiej, Harcerskiej, Leśne Działy oraz w obrębie miejscowej Stacji Paliw. Zakładany cel -  ograniczenie przypadków spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego. Wzmożenie obchodu, kontroli w miejscu i czasie występowania zagrożeń. Bieżąca współpraca w tym zakresie z Zespolem Prewencji KP Zelów, Urzędem Miasta Zelowa oraz profilaktyczne rozmowy z mieszkańcami, stanowcze reagowanie na przypadki łamania prawa.

  

Rejon służbowy nr 13 – dzielnicowy asp. szt. Marcin ŚWIERCZYŃSKI

 

tel. 47 8465 429, tel. kom. 690 115 343

adres email:dzielnicowy.zelow13@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 13 rejonu należą ulice: Bujnowska, Bukowa, Cegielniana, Ceramiczna, Cmentarna, Dzielna, Górna, Grzybowa, Harcerska, Herbertowska, Jana Pawła II, Kątna, Kilińskiego, Kopernika, Krótka, Leśna, Leśne Działy, Leśniczówka, Marii Skłodowskiej-Curie, Nowy Rynek, Osiedle Płocka, Pabianicka, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Północna, Przejazd, Sosnowa, Wesoła, Wolności, Wrzosowa, Wschodnia, Złota, Zofii, Żeromskiego.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 13 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Z oceny zagrożeń rejonu służbowego nr II Zelowa wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie jest spożywanie alkohol, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecanie w rejonie sklepu przy ul. Żeromskiego w Zelowie. Zakładany cel do osiągnięcia - zminimalizowanie ilości popełnianych wykroczeń, lczby osób spożywajacych i zaśmiecających. W tym celu będa prowadzone działania represyjno-prewencyjne, newralgiczne obszary będą monitorowanie w czasie bieżacej służby poprzez częste kontrole miejsc zagrożonych, a także utrzymywanie stałego kontaktu z pracownikami sklepu oraz uświadamianie społeczności lokalnej o reagowaniu obywateli na przypadki łamania prawa poprzez natychmiastowe poinformowanie Policji o zagrożeniu. 

Rejon służbowy nr 14 - dzielnicowy sierż. szt. Jakub Karpiński

tel. 47 8465 429, tel. kom. 516 438 199

adres email: dzielnicowy.zelow14@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 14 rejonu należą miejscowości: Bocianicha, Bominy, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Jamborek, Karczmy, Kociszew, Kolonia Grabostów, Kolonia Karczmy Kolonia Kociszew,  Kolonia Łobudzice, Kolonia Ostoja, Kuźnica, Łobudzice, Marszywiec, Mauryców, Ostoja, Pawłowa, Sromutka, Zabłoty, Zagłówki, Zelówek.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 14 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Z oceny zagrożeń rejonu służbowego wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie jest spożywanie alkoholu w miejscowości Bujny Szlacheckie. Zakładany cel do osiągnięcia  -  zmniejszenie liczby osób spożywających alkohol w obrębie sklepów spożywczych. Newralgiczne obszary będą monitorowanie w czasie bieżącej służby, częste kontrole w obrębie sklepów, informowanie właścicieli sklepu oraz mieszkańców o zakazie spożywania alkoholu w obrębie dyskontów handlowych, utrzymywanie stałego kontaktu z właścicielami punktów handlowych, z sołtysami oraz mieszkańcami swojej dzielnicy.  Uświadamianie społeczności lokalnej o szczególnej roli reakcji obywateli na zmniejszanie zagrożenia, jakim jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 

Rejon służbowy nr 15 - dzielnicowy asp. szt. Jarosław WOŹNIAK

 

tel. 47 8465 420, tel. kom. 690 115 342

adres email:dzielnicowy.zelow15@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do 15 rejonu należą miejscowości: Chajczyny, Faustynów, Ignaców, Janów, Jawor, Kolonia Pożdżenice, Krześlów, Kurów, Kurówek, Łęki, Nowa Wola, Podlesie, Pożdżenice, Przecznia, Pszczółki, Pukawica, Sobki, Walewice, Wola Pszczółecka, Wygiełzów, Wypychów, Zalesie.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 15 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Z oceny zagrożeń tego rejonu służbowego wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie jest zaśmiecanie terenów leśnych, obrębów rzek, powstawanie tzw. dzikich wysypisk śmieci. Zakładany cel do osiągnięcia  - wyeliminowanie zagrożenia, ujawnienie osób łamiących przepisy prawa. Dzialania: współpraca, spotkania z mieszkańcami dzielnicy i edukacja społeczeństwa w tym zakresie, zwiększenie częstotliwości kontroli newralgicznych miejsc na terenie rejonu, współpraca z sołtysami, z Kolem Sołeckim, wspólne działania z UM w Zelowie oraz Strażą Leśna mające na celu wyeliminowanie zagrożenia jakim są dzikie wysypiska śmieci.