Informacje

Spotkanie z młodzieżą w Zelowie

Bełchatowscy i łódzcy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Młodzi słuchacze usłyszeli o zagrożeniach w ruchu drogowym. Dowiedzieli się również, jak wygląda służba technika kryminalistyki oraz policjanta w wydziale narkotykowym.

Z inicjatywy bełchatowskich i łódzkich policjantów we współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie 22 marca 2022 roku odbyło się spotkanie z osobami ubiegającymi się o prawo jazdy, a także tym, które niedawno je zdobyli. Przy okazji spotkania z młodzieżą w tak licznym gronie, policjanci przeprowadzili również prelekcję dotyczącą doboru do służby w policji. Wzięli w niej udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, asp. sztab. Marzanna Boratyńska,  asp. sztab. Szymon Pytel,  asp. sztab. Maciej Wawrzyniak oraz Komendant Komisariatu Policji w Zelowie nadkom. Jacek Karczewski i oficer prasowy bełchatowskiej policji nadkom. Iwona Kaszewska. Wśród zaproszonych gości byli także: sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Zelów Pan Krzysztof Borowski, Dyrektor Szkoły Pani Marzena Malinowska oraz grono pedagogiczne.

Pierwsza część spotkania dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Młodzi kierowcy, to grupa, która najczęściej podejmuje wysokie ryzyko związane z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze. Policyjne statystyki wskazują, że to właśnie oni są częściej niż inni sprawcami, ale też ofiarami zdarzeń drogowych, częściej też popełniają wykroczenia na drogach. Niejednokrotnie wynika to z nadmiernej ufności we własne umiejętności, czy chęci popisania się przed rówieśnikami. Brawura, brak ostrożności, jazda z nadmierną prędkością, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, kierowanie pod wpływem alkoholu lub po użyciu środków odurzających powiązane z nieumiejętnością przewidywania zagrożeń często kończą się tragedią na drogach. To właśnie między innymi o problemach występujących wśród młodych kierowców dyskutowano z młodzieżą w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego - asp. sztab. Marzanna Boratyńska i asp. sztab. Szymon Pytel wyjaśnili uczestnikom spotkania na czym polegają zmiany obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Uświadamiali też jak dotkliwe są kary zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. Rozmawiano na temat najczęściej popełnianych błędów, wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym popełnianych przez młodych kierowców. Od policjantów młodzież dowiedziała się, że jazda samochodem to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność za siebie oraz innych. Kierowcy, którzy co dopiero otrzymują prawo jazdy, często przeceniają swoje możliwości. Zapominają o pasach bezpieczeństwa, w czasie jazdy często skupiają się na słuchaniu muzyki co rozprasza uwagę, zapominają o dozwolonej prędkości. Niektórzy zdarza się, że drogi traktują jak tor wyścigowy lub wsiadają za kierownice po alkoholu. Wszystko to czynniki, które rzutują na poziom bezpieczeństwa na drodze. Policjanci omówili też najczęstsze błędy popełniane przez pieszych.

Druga część spotkania była poświęcona celom doborowym, pozyskaniem kandydatów do służby w Policji. Mottem przewodnim prelekcji doborowej było „ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS”. W czasie tej część spotkania młodzi ludzie dowiedzieli się, kto może pełnić służbę w Policji, a także o możliwościach rozwoju zawodowego, wykorzystywaniu zdobytej już wiedzy i poszerzaniu swoich umiejętności w szeregach policji.

W pierwszej kolejność uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji policjanta zajmującego się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Podając siebie za przykład, gdyż sam uzyskał tytuł doktora, wyjaśnił, że w policji wymogiem jest wykształcenie średnie. Jednak w większości policjanci kończą studia cywilne, po których dopiero wstępują do policji i tutaj szukają płaszczyzn rozwoju zawodowego. Najpierw odbywają przeszkolenie podstawowe w policji, trzyletni okres w służbie przygotowawczej, a następnie w trakcie kolejnych już kierunkowych szkoleń specjalistycznych nabywają uprawnienia do służby w konkretnych wydziałach. Uczniowie usłyszeli m.in. o zagrożeniach i konsekwencjach jakie niesie ze sobą zażywanie narkotyków, ich posiadanie, udzielanie, handel zakazanymi środkami. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o przestępstwach narkotykowych i odpowiedzialności za związek z narkotykowym procederem. Policjant opowiadał jakie predyspozycje musi posiadać osoba, która chce służyć zwalczając przestępczość narkotykowa. Opowiadał, m.in, że praca, którą wykonuje, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, której często towarzyszy stres, emocje i adrenalina. Nigdy dokładnie nie można przewidzieć okoliczności, które będą towarzyszyć np. w czasie przeszukania miejsca zdarzenia, ani przebiegu czynności związanych z zatrzymaniem przestępców.

Dalsza część spotkania to kolejna lekcja dotycząca ważnej profesji w Policji – technika kryminalistyki. Tutaj prelekcję poprowadził technik z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi, asp. sztab. Maciej Wawrzyniak, doświadczony specjalista, policjant z 22-letnim stażem w tej dziedzinie. Oryginalny sposób prowadzenia prelekcji wywołał ogromne zainteresowanie uczniów. Uczniowie zobaczyli jak mogą wyglądać oględziny miejsca przestępstwa. W tym celu policjant wydzielił obszar na sali, gdzie upozorował oględziny miejsca zbrodni. Duże wrażenie wywarł na widzach manekin, który odgrywał rolę denata. Policjant zaprosił do udziału w oględzinach, a ochotnikom wyznaczył konkretne role. Znaleźli się tutaj „policjanci” z prewencji, którzy jako pierwsi przybywają na miejsce. Wyjaśnił na czym polega zadanie ich zadanie w konkretnej sytuacji.  Byli też „ policjanci” z  grupy dochodzeniowo śledczej, oraz z wydziału kryminalnego, był też technik kryminalistyki, a nawet osoba odgrywająca rolę  „sprawcy”.  Pokazał wszystkim wyposażenie teczki technika. Wyjaśnił, że oględziny miejsca zdarzenia nie trwają kilka minut lecz czasami kilkanaście godzin, a przy trudnych i skomplikowanych sprawach nawet kilka dni, co wymaga udziału kilku techników. Na pytanie, czy technik kryminalistyki ryzykuje życiem odpowiedział, że na pewno w dużo mniejszym stopniu niż policjant prewencji, jednak nigdy nie wiadomo jakie zamiary mają osoby postronne. Wyjaśnił, że oględziny miejsca zdarzenia to najbardziej odpowiedzialna część pracy technika, ponieważ jest nieodtwarzalna. Miejsca i okoliczności pracy tutaj są bardzo różne.  Wyjaśnił, że zadaniem każdego technika kryminalistyki jest opisanie i pokazanie rzeczywistości dokładnie takiej, jaką się zastanie. W tym celu zawsze trzeba ujawnić, zabezpieczyć i utrwalić ślady pozostawione przez sprawcę. Czasami jest to skomplikowane ponieważ przestępcy dbają o to, aby posprzątać po sobie wszelkie ślady. Pokazał uczniom jak wygląda zabezpieczanie śladów linii papilarnych, czy biologicznych. Omówił z jakimi śladami można spotkać się na miejscu zdarzenia oraz na czym polega ich zabezpieczenie, utrwalenie, sfotografowanie i udokumentowanie. Omawiając oględziny przygotowanego miejsca podkreślał, że często zwłoki zostają znalezione dopiero w czasie rozkładu, kiedy np. inne osoby wyczują niepokojący, nieprzyjemny zapach. Taki policjant musi mierzyć się z widokiem i zapachem, z którym często inni by sobie nie poradzili. Podkreślał, że technik nigdy nie może się cofnąć na miejscu zdarzenia, musi wykonać swoją pracę od początku do końca. Jest odpowiedzialny za znalezienie, zabezpieczenie i utrwalenie śladów oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej, czasem też materiału video. Na pytanie młodzieży o cechy jakie musi posiadać technik kryminalistyki, policjant odniósł się bardzo szczegółowo. Podkreślał, że musi to być osoba, jak każdy policjant, odporna na stres. Musi umieć skupić się na wykonywanej pracy, ponieważ zadanie jakie ma do wykonania na miejscu zdarzenia jest niepowtarzalne. Musi być spostrzegawczym, myśleć analitycznie, żeby postawić najbardziej prawdopodobne hipotezy do danego zdarzenia. Ważne jest opanowanie i oddzielenie swoich emocji od chłodnej oceny sytuacji widzianej okiem fachowca. Ważna jest też umiejętność fotografowania, aby ktoś kogo nie było na miejscu zdarzenia, oglądając dokumentację fotograficzna, mógł sobie wyobrazić, jak to miejsce wyglądało. Podkreślił, że ta umiejętność fotografowania przydaje się w życiu rodzinnym, kiedy np. będąc na wakacjach można wykonywać piękne fotografie, utrwalając chwile z udziałem swoich bliskich.

Dziękujemy za to spotkanie i wierzymy, że zaowocuje ono poprawą bezpieczeństwa na drodze. Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce, a zainteresowanych zapraszamy w szeregi Policji.

nadkom. Iwona Kaszewska

Powrót na górę strony