Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie

 Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie

insp. Grzegorz Czubakowski

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie

mł. insp. mgr Tomasz Jędrzejczyk

 

Urodzony w 1970 roku w Łodzi.

Wykształcenie

Wyższe, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w latach 1992-1997 - kierunek administracja; w latach 1999-2001 uzupełniające studia prawnicze dla absolwentów kierunki administracja).

Kariera zawodowa

- w Policji od 1 grudnia 1990 roku. W latach 1990-1991 referent w Komisariacie Policji w Sulejowie; 1991-1996 policjant Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej KRP Piotrkowie Tryb.; 1997-1998 oskarżyciel publiczny Wydziału Prewencji KRP w Piotrkowie Tryb.; 1998-1999 starszy asystent Wydziału Kryminalnego KRP w Piotrkowie Tryb.; 1999-2000 specjalista Miejskiego Sztabu Policji KRP w Piotrkowie Tryb.; 2000-2005 specjalista ds. organizacji służby Sztabu Policji KMP w Piotrkowie Tryb.; 2005-2007 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Piotrkowie Tryb.; 2007-2012 Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Piotrkowie Tryb.; 2012- 2015 Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi; od 19 października 2015 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie.

Powrót na górę strony