Szczerców

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Szczercowie

 

 

Rejon służbowy nr 25 - dzielnicowy mł.asp. Justyna Drożdż

 

tel. 47 846 5097, tel. kom. 516 437 932

adres emeil:dzielnicowy.szczercow25@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 25 rejonu należą miejscowości: Dubie, Edwardów, Firlej, Grudna, Józefina, Kolonia Szczercowska, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów, Marcelów, Podklucze, Podżar, Rudzisko, Szczercowska Wieś, Szczerców (ulice: 11 Listopada, 3 Maja, Akacjowa, Cicha, Cmentarna, Częstochowska (1-25 numery nieparzyste, 2-10 numery parzyste), Głowackiego, Jarzębinowa, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kochanowskiego, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łaska, Mickiewicza, Narutowicza, Norwida, Piłsudskiego, Piotrkowska, Plac Św. Floriana, Polna, Polski Sierpień, Poniatowskiego, Północna, Pułaskiego, Reymonta, Rzeczna, Skryta, Strumykowa, szkolna, Targowa, Tenusa, Wąska, Wiśniowa, Zachodnia, Źródlana, Żeromskiego), Szubienice, Zagadki, Załuże, Zbyszek, Żabczanka

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 25 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku

Zdiagnozowane zagrożenie to niezachowanie ostrożności  przy trzymaniu zwierząt ( psów). Problem ten ma miejsce w miejscowości Grudna, na terenie gminy Lubiec. Zakładany cel do osiągnięcia to ograniczenie lub wyeliminowanie występowania tego zagrożenia. zjawiska. Policjanci będa inicjować i organizować działania zapobiegające popełnianiu wykroczeń określonych w art. 77 Kodeksu Wykroczeń. Zwiększenie częstotliwości kontroli w ramach służby obchodowej w zagrożonym obszarze, współpraca w tym obszarze z sołtysem oraz mieszkańcami, informowanie ich o konsekwencjach prawnych niewlaściwego trzymania zwierzat.  Zadania będą realizowane systematycznie podczas pełnionej służby obchodowej. 

Rejon służbowy nr 26 -  dzielnicowy st. sierż. Mateusz Kik

 

tel. 47 846 5097, tel. kom. 516 437 972

adres emeil:dzielnicowy.szczercow26@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 26 rejonu należą miejscowości: Bednarze, Borowa, Brzezie, Chabielice, Chabielice Kolonia, Dzbanki, Janówka, Kieruzele, Kościuszki, Kozłówki, Krzyżówki, Leśniaki Chabielskie, Lubośnia, Niwy, Osiny, Osiny Kolonia, Puszcza Chabielska, Stanisławów Drugi, Stanisławów Pierwszy, Tatar, Trakt Puszczański, Szczerców( ulice: Częstochowska 12-58 numery parzyste, Częstochowska 27-59 numery nieparzyste), Kącik, Leśna, Mokra, Piaskowa, Pod Lasem, Polowa, Południowa, Praga, Słoneczna, Wschodnia

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 26 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku

Zdiagnozowanym problemem jest spożywanie alkoholu w rejonie kompleksu sportowego w miejscowości Kozłowki, co najczęściej ma miejsce w porze wieczorowej, w  weekendy, oraz w czasie ferii i wakacji, w dni wolne od pracy .Są to informacje uzyskane są od mieszkańców, jak również z analizy przeprowadzanych interwencji i własnych spostrzeżeń. Oczekiwania społeczne w tym kierunku to przede wszystkim zwiększenie liczby patroli policyjnych i Straży Gminnej. Zakładany cel to zminimalizowanie tego zjawiska poprzez oddziaływanie prewencyjne, kontakt z przedstawicielami placówek handlowych, kontrole miejsc, gdzie dochodzi do naruszeń, legityowanie osób w zagrożonym rejonie,  reagowanie na sytuacje łamania prawa.

 

 

Powrót na górę strony