Z ostatniej chwili arrow Kryminalny
piątek, 01 lipiec 2016
 
 

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału

podinsp. mgr inż. Janusz Wołoszyn

Zastępca Naczelnika

 podinsp. mgr Jarosław Słok

Tel. 446355292; e-mail: kryminalny@belchatow.ld.policja.gov.pl

Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową, tel. 446355267, e-mail: narkotyki@belchatow.ld.policja.gov.pl  


Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:

- prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa (m.in. zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, zgwałcenia, kradzieże samochodów i inne) dokonywane indywidualnie bądź w zorganizowanych grupach przestępczych.

- koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych służby kryminalnej w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw.

- prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej.

- ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie.

- koordynowanie pracy operacyjnej z Osobowymi Źródłami Informacji oraz ich werbowanie.

- nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe służby w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz zaginionych.

- zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach.

- koordynowanie i współpraca z organami i instytucjami poza policyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

- inspirowanie przekształceń organizacyjnych służby kryminalnej zwiększającej efektywność jej działania.